Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

 

A l' Assemblea General de Socis que va tenir lloc el passat 5 de novembre es va acordar que les eleccions a la presidència del Club fossin el dia 17 de desembre del 2016. El calendari electoral es detalla a continuació: