Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

  • Convocatòria de l'Assemblea General de Socis
La Junta Directiva de l' Alzamora CF ha acordat convocar l' Assemblea General de Socis que tindrà lloc al Centre Cívic Plaça Sòller, situat en el Carrer Estudiants núm 1, el dia 5 de novembre del 2016, a les 10:00 hores en primera convocatòria, i el mateix dia, a les 10:30 hores, en segona convocatòria per a deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent ordre del dia.
  • Assemblea
A l' Assemblea General de Socis van acudir 23 socis on van aprovar l' estat de comptes de la temporada passada i el pressupost de l'actual temporada per unanimitat en les dues ocasions. Posteriorment, es van convocar eleccions pel dia 17 de desembre. El president, juntament amb els directius, van explicar amb claredat tots i cadascun dels temes que van plantejar els socis.