Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

A l' abril del 2016 l' Alzamora CF va convidar als pares dels jugadors de tots dos equips a què es saludessin a la gespa abans del partit. La iniciativa va ser acollida amb els braços oberts per part de l' equip rival i de l' àrbitre.