Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

Es posa en marxa el I Concurs Fotogràfic del Club.

Les bases del concurs són les següents:

 1. Participants

Podran concórrer a aquest certamen fotogràfic qualsevol pare / mare / tutor legal / familiar de qualsevol jugador que es trobi inscrit al Club en el moment del lliurament de la fotografia. La participació es redueix a una fotografia per cada familiar ia un màxim de 2 familiars per jugador.

Queden exclosos del concurs els directius del Club, així com el personal administratiu, esportiu i de manteniment de la instal·lació, tot i tenint relació familiar amb jugadors.

 1. Temàtica

S'estableix una única modalitat en la qual es pot presentar qualsevol fotografia relacionada amb l'Alzamora CF (partits, entrenaments, personal, instal·lacions ...)

 1. Característiques de les fotografies
 • Les imatges hauran de ser necessàriament originals i inèdites
 • Les imatges podran ser en blanc i negre o en color, no admetent-se la manipulació digital de les mateixes. Les fotografies es presentaran en paper, i poden ser revelades mitjançant procés químic o impressió digital en paper d'alta qualitat
 • La mida mínima de les fotografies originals serà de 18x24cm i el màxim de 30x40cm, corresponent aquesta mida a la imatge fotogràfica i es presentaran sense cap tipus de muntatge ni suport.
 • Les fotografies han de ser propietat de l'autor que les presenti al certamen.
 1. Forma de presentació

L'obra s'ha de lliurar a Secretaria en un sobre tancat en el qual consti el títol de la fotografia. En el moment del lliurament, la fotografia serà marcada amb un identificador.

En un fitxer de dades intern, es relacionarà l'identificador amb les següents dades del participant:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Jugador del club del que és familiar
 • Equip del jugador
 • Relació del participant amb el jugador
 • correu electrònic
 • telèfon

El lliurament de fotografies es farà abans del pròxim 26 de març de 2018.

 1. Dinàmica del concurs

Després del lliurament de fotografies, el jurat designat realitzarà la selecció de 5 fotografies. Un cop feta la selecció, aquestes imatges han de ser lliurades en format digital i seran exposades al Club durant una setmana.

S'estableix la setmana del 16 de Abril com setmana de votacions. Del 16 al 22 d'Abril cadascun dels jugadors, entrenadors, delegats, directius i personal del Club podrà fer efectiva la seva votació a Secretaria.

El 23 d'abril es farà oficial el resultat de la votació i el divendres 27 d'abril es farà el lliurament de premis als guanyadors del concurs.

 1. Jurat

El jurat estarà definit per 3 persones i serà designat per la Junta Directiva de l'Alzamora CF. El Jurat es reserva el dret de la interpretació de les Bases del present concurs i de resolució dels casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri.

La decisió del jurat sobre les 5 fotografies seleccionades es farà pública l'dia 8 d'Abril de 2018 i serà inapel·lable.

Es donarà publicitat de la decisió mitjançant comunicació escrita o telefònica als participants seleccionats per la votació popular.

 1. Premis

S'estableixen els següents premis:

Primer premi: Targeta Regal El Corte Inglés per valor de 150 € + Placa Commemorativa

Segon premi: Targeta Regal El Corte Inglés per valor de 75 € + Placa Commemorativa

Tercer premi: Targeta Regal El Corte Inglés per valor de 50 € + Placa Commemorativa

El 23 d'abril es farà oficial el resultat de la votació i el divendres 27 d'abril es farà el lliurament de premis als guanyadors del concurs.

Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Alzamora CF, que es reserva tots els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals, artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l'autor; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

Els autors premiats es comprometen a recollir els premis en l'acte de lliurament del dia 27 d'abril. En el cas excepcional i justificat de no poder assistir a l'acte, el premiat podrà nomenar una persona en el seu lloc per recollir el premi.

 1. Observacions

La devolució de les fotografies no premiades es farà a partir del 30 d'Abril de 2018, sent el termini de lliurament màxim fins al 30 de maig de 2018. Aquelles que no siguin retirades en el termini previst passaran a formar part del fons fotogràfic de l'Alzamora CF o seran destruïdes.

L'organització tindrà una cura estricte en la manipulació de les imatges rebudes, però declina qualsevol responsabilitat per pèrdua, trencaments, robatoris o danys soferts en ocasió del seu enviament, durant el Concurs, en la seva exposició oa la devolució de les mateixes. Totes les fotografies presentades hauran d'estar lliures de drets a tercers. Totes aquelles obres que no compleixin algun dels requisits establerts en les presents Bases quedaran desqualificades.

 

La mera participació en aquest Concurs implica la total acceptació de les bases reguladores del mateix.

Anima't a participar!