Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, s' ha presentat una única candidatura, la que encapçala Juan García Colodro que presidirà el club per un període de 5 anys, segons els Estatuts de l' entitat.