Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

El 21 de juliol del 2014, l' Alzamora CF va obtenir de l' Ajuntament de Barcelona a través de l' Institut BCN Esport l' homologació qualitativa com a entitat organitzadora d' activitats esportives fora de l' horari escolar dirigides a joves i nens / es, el que li permet fomar part de la gestió de beques destinades a famílies en situació precària.

L' homologació ha estat possible en complir l' ALZAMORA CF àmpliament els requisits de posseir:

-Un Projecte formatiu clarament definit, estructurat i planificat, dirigit a la formació integral i al foment de valors propis de l' esport.

-Direcció Pedagògica titulada i acreditada.

-El Ideari i valors que identifiquen clarament al club:

Respecte a les persones i creences, pluralisme, diversitat, igualtat, solidaritat, cultura de l'esforç, igualtat d' oportunitats.

-Ser Una entitat integradora, col·laboradora amb les institucions i altres entitats, amb l' objectiu de formar part i dinamitzar el teixit social.

L' ALZAMORA CF reforça la seva voluntat inequívoca de ser una entitat referent en l'àmbit de la formació esportiva i social a través del futbol.

Així mateix s' organitzen activitats que fomenten els hàbits saludables, la concòrdia i l' oci formatiu.