Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

El club va donar material esportiu a 'Foundawtion'

El club ha col·laborat amb 'Foundawtion' "Una organització sense ànim de lucre per dur a terme projectes que cobreixin necessitats arquitectòniques en zones econòmicament desfavorides" segons com ells mateixos es defineixen.

El Alzamora ajudo a aquesta organització donant material esportiu, el qual, com veiem en les imatges i tal com 'Foundawtion' ens fa saber: "ha tingut molt bona acollida i us volem transmetre el seu agraïment".


Per tant, el nostre club segueix creixent, aquest cop a nivell humà, on des de la humil comunitat de Tionck Essil nostres valors, colors i escut llueixen al continent africà.