Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona
En el calendari electoral establert a l'Assemblea s'observa que els possibles candidats tenen temps de presentar la candidatura davant la Junta Electoral abans del pròxim 22 de gener del 2021.

Un cop complert el termini de presentació de candidatures a la presidència de el Club per als propers 4 anys, la Junta Electoral fa públics els noms dels dos socis que s'han presentat complint amb els requisits necessaris per a això:
- D. Juan José García Colodro n ° de soci 3
- D. Pedro Juan Invernon Garcia n ° de soci 21
El proper dilluns 25 de gener aquesta Junta Electoral definirà els horaris de votació del pròxim 30 de gener.
Únicament podran votar aquells socis que hagin regularitzat les quotes pendents abans de el tancament de secretaria el dijous 28 de gener de 2021 a les 20.00h, majors d'edat i amb una antiguitat superior a un any.