Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Estic d'acord amb la Normativa Funcional publicada a l'enllaç inferior.
Autoritzo que la imatge de l'jugador / -a pugui aparèixer en les diferents publicacions multimèdia corresponents a activitats esportives organitzades pel ALZAMORA CF i en la resta de publicacions que facin referència a les activitats organitzades per l'Entitat. Document a consultar a l'enllaç inferior.
Consulta AQUÍ la normativa funcional de el Club.

Consulta AQUÍ el document d'autorització per al tractament de dades personals i fotografies.

Consulta AQUÍ els packs de roba del Club.

Consulta AQUÍ els preus de la temporada 2020-2021.