Alzamora Entitats esportives BARCELONA Barcelona

Obert el període per lliurar la inscripció en Secreataría fins a l'11 de juliol en els següents horaris:
De dilluns a dijous de 18h 20h

Únicament s'acceptaran inscripcions complimentades completament, amb tota la documentació sol·licitada adjunta i amb el comprovant d'ingrés de la inscripció.

Les inscripcions es podran lliurar també a partir del 26 d'agost, però no s'iniciaran els tràmits federatius de cap fitxa fins que no es tingui la inscripció lliurada.